2022 Meddelelser

25-07-2022: Underholdning på Birkerød Torvedage efterår 2022

26-04-2022: Underholdning på Birkerød Torvedage forår 2022

06-04-2022: Ny sæson starter 7/5
Vi nærmer os åbning af Torvedagene og glæder os til at komme i gang igen.  Første lørdag er 7/5, hvor der er “Biler i Hovedgaden” og vi flager, det er så festligt.
Der er stadig lidt ledige stadepladser, så giv endelig besked om, hvornår I stadeholdere har lyst til at deltage (flere har allerede meldt sig til). Ring til Rikke på 2537 2618 eller skriv til Rikke på adm@birktorv.dk.
Torvet har åbent 7/5 – 25/6 og igen fra 13/8 – 8/10.
For første gang har vi hele underholdningsprogrammet klar allerede nu, og der er meget at se frem til.
På gensyn til endnu en dejlig sæson.

28-03-2022: Bestyrelsen har konstitueret sig
Efter generalforsamlingen 15/3 mødtes bestyrelsen 28/3 og konstituerede sig således:
Formand Rikke Andersen blev genvalgt
Næstformand Søren Stockmarr blev genvalgt
Kasserer Birgitte Haynes blev genvalgt
Medlem af Birkerød Bymidte Rikke Andersen blev genvalgt
Suppleant i Birkerød Bymidte Søren Stockmarr blev genvalgt

25-03-2022: Referat af ordinær generalforsamling i Birkerød Torvedage
Hermed referat fra generalforsamlingen, der blev afholdt d. 15/3 – 2022 i god ro og orden:-).
Referatet er her: http://www.birktorv.dk/2022/20220317_BT_GenforReferat_2022.pdf

Der blev behandlet følgende dokumenter under punkterne på generalforsamlingen:
Beretning 2021:
http://www.birktorv.dk/2022/20220315_BT_FormandensBeretning_2021_20220225.pdf Regnskab 2021:
http://www.birktorv.dk/2022/20220315_BT_Regnskab_2021_20220309_Underskrevet.pdf Budget 2022:
http://www.birktorv.dk/2022/20220315_BT_Budget_2022_20220311.pdf
Bestyrelsen består nu af Rikke Andersen, Søren Stockmarr, Birgitte Haynes, Svend Friis, Jack O. Kristensen, Martin Meldgaard og Niels Christensen.
Suppleanter er Kirsten Broager og Birte Kastrup.
Konstituering sker 28/3 – 2022.

27-02-2022: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Birkerød Torvedage

Tid: Tirsdag d. 15-03-2022  kl. 19.00

Sted: Birkerød Idrætscenter lokale 1.1

Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Godkendelse af regnskab
4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5) Valg til bestyrelsen
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen
7) Valg af revisor
8) Behandling af indkomne forslag
9) Evt.

Alle medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal indsendes senest 7 dage før, dvs. 08-03-2022. Forslag sendes på mail til formand Rikke Andersen på adm@birktorv.dk.

Alle medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen og kan opstille til tillidsposter jf. dagsordenens punkt 5, 6 og 7.

Man er medlem hvis 1. man har betalt kontingent i 2021 eller 2. man melder sig ind i 2022 helt frem til at generalforsamlingen begynder.

Eventuelle indkomne forslag udsendes til medlemmer d. 10-03-2022.

Bestyrelsen består idag af: Rikke Andersen (formand), Søren Stockmarr (næstformand), Birgitte Haynes (kasserer), Svend Friis, Erik Lindgreen, Jack O. Kristensen, Brian Lund Nielsen (Handelstandsforeningen), Kirsten Broager (suppleant), Birte Kastrup (suppleant).

Man kan læse mere om foreningen på hjemmesiden: www.birkerodtorvedage.dk.Foreningens vedtægter kan læses her: http://birktorv.dk/2021/20160116_Vedtaegter_med_underskrifter_BT.pdf

10-01-2022: Generalforsamling udsat

Pga. Coronaen udsætter vi den planlagte generalforsamling fra 25/1 – 2022 til 15/3 – 2022.

Vi er meget glade for jeres støtte til Birkerød Torvedage og håber at én eller flere af jer, kunne have lyst til at blive medlem af bestyrelsen. Der er et par ledige pladser, som vi meget gerne vil have besat d. 15/3. Er du interesseret i at høre mere før du beslutter dig, så kontakt formand Rikke Andersen på adm@birktorv.dk.

10-01-2022: Godt nytår

Birkerød Torvedage ønsker alle et godt nytår, og vi er klar til endnu en sæson.

Godt nytår fra Birkerød Torvedage